Plastificirani i pocinkovani limovi,
Profili za ojačanja PVC stolarije, Pelet

Naka doo, Krnješevačka 141, 11277 Ugrinovci, Beograd-Zemun, Srbija
Telefon: 011/3017-392, 011/3116-289
Email: office@naka-doo.com

Pelet

Pelet

Preduzeće Naka doo iz Zemuna je od septembra 2015. godine otvorila poslovnu jedinicu u Zaječaru gde je započela proizvodnju drvenih peleta, čisti izvor energije. Kompanija primenjuje najstrože standarde kvaliteta za svaki proizveden paket peleta i ulaže velike napore da razvije tehnologiju za proizvodnju peleta koji uživa veliko poverenje kupaca. Do željenog cilja dolazimo upotrebom najnovije tehnologije u procesu proizvodnje koja nam omogućava proizveden pelete sa većom temperaturom grejanja i malom količinom pepela.

Za proizvodnju drvenog peleta najboljeg kvaliteta po evropskim normama odlučli smo se jer koristimo obnovljive izvore energije, što je jedan od glavnih ciljeva EU u oblasti energetike.Vrhunski kvalitet peleta pored tehnologije u mnogome zavisi i od same sirovine proizvodnje, koju smešteni u okrilju istočne Srbije bogatu najkvalitetnijom bukvom u mogućnost smo da koristimo.

Pelet proizveden u kompaniji Naka doo testiran je od priznate i akreditovane laboratorije sertifikatom kvaliteta. Ovo je dokaz visoke toplotne moći i nizak sadržaj pepel.


Drveni pelet

Drveni pelet je biološki gorivo dobijeno preradom drveta; rezanjem, sušenjem, mlevenjem i na kraju presovanjem bez dodavanja aditiva, ekološki čisto gorivo i kao takav postaje sve češći izbor za grejanje.

Granule su cilindričnog oblika veličine 6 mm u prečniku i 2.5 mm dužine. Pakuje se u vrećama od 15kg te je praktičan i čist za skladištenje i rukovanje.

Ušteda

Jeftini izvor energije Jedna tona drvenih peleta ima toplotnu vrednost oko 3 kubnih metara drveta i lako staje u jednu trećinu prostora.

Kalorična moć drvenog peleta od bukve je takva da 2kg peleta zamenjuju 1 kg lož ulja - mazuta, zatim 2kg peleta zamenjuju 1m3 gasa, 1kg peleta daje 5kwh toplotne energije.

Važan faktor je relativna stabilnost cena peleta u odnosu na cene izvora fosilnih energenata.

Prednost

Velika prednost drvenih peleta je nizak sadržaj pepela (1%) nakon spaljivanja u kotlovima ili pelet kaminima i peći. Od značaja je mogućnost korišćenja pepela kao đubrivo u bašti.

Granule su izuzetno guste i imaju nizak sadržaj vlage / u rasponu 8% - 10% /, koji im omogućava da se spale sa veoma visokom efikasnošću. Toplotna moć drvenih peleta je 4300 - 5100 kcal / kg. Koeficijent Performance (COP) za sisteme grejanja je 85% - 95% (efikasnost na drva kamina je 70%), zbog svojih kvaliteta, pelet se spali skoro potpuno. Za poređenje toplotna moć drva za ogrev je 3440 kcal / kg.

Za korišćenje drvenog peleta možemo koristiti i postojeće peći na čvrsta goriva uz dodatno prilagođavanje.

Naka doo, Krnješevačka 141, 11277 Ugrinovci, Beograd-Zemun, Srbija
Telefon: 011/3017-392, 011/3116-289
E-mail: office@naka-doo.com